Totalt 311 av landets kommuner er involvert ved årsskiftet, og Kartverket har estimert at det genererer drøyt 100 millioner endringer i matrikkel og grunnbok. Testdata ble gjort tilgjengelig for eksterne aktører 10. april, via Marty-test sin endringslogg.

Stor etterspørsel

Det er datamengden som er utfordrende for mange registre kommende årsskifte, når 422 kommuner blir til 356 og 18 fylker blir til 11 den 1. januar 2020. Ulike aktører har behov for teste matrikkeldata i sine systemer før årsskiftet 2019/2020. Kartverket opplever at aktørene etterspør totalmengden av testdata, som kommune- og fylkessammenslåingene medfører. For å få tilgang til testmiljøet som Kartverket har, må de eksterne aktørene ha en endringsloggbruker for Marty- test. Rutinene for brukerhåndteringen er tilsvarende som for matrikkel.

Testdataene

Dataene i testmiljøet baserer seg på en kopi av matrikkelen 19. mai 2019. Endringer i dataene etter dette tidspunktet er ikke med. Dataene i kjøringen er heller ikke med de riktige parameterne for hvordan de nye kommunene vil se ut i matrikkelen 1. januar 2020. Testmiljøet inneholder derimot alle de 311 kommunene, som får nytt kommunenummer som følge av enten kommune- og fylkessammenslåinger.

Kontaktpersoner

Hvis det er behov for mer informasjon om Marty/testmiljøet, så ta kontakt med oss:

  • Kristian Grov – kristian.grov@kartverket.no
  • Marianne Pedersen - marianne.pedersen@kartverket.no
  • Wenche Rognås – wenche.rognas@kartverket.no

Se også egen side for driftsmeldinger fra kommune- og regionreformene.