Totalt 311 av landets kommuner er involvert ved årsskiftet, og Kartverket har estimert at det genererer drøyt 100 millioner endringer i matrikkelen. Testdata vil bli gjort tilgjengelig for eksterne aktører 1. mai, via Marty-test sin endringslogg.

Stor etterspørsel

Kartverket opplever at eksterne aktører etterspør totalmengden av testdata, som kommune- og fylkessammenslåingene medfører. Aktørene har behov for teste matrikkeldata i sine systemer før årsskiftet 2019/2020. For å få tilgang til testmiljøet, må de eksterne ha en endringsloggbruker for Marty- test. Rutinene for brukerhåndteringen er tilsvarende som for matrikkel.

Viktige datoer

-Kartverket er i rute, og vi jobber for at testmiljøet med matrikkeldata for datamengden 2019/2020 skal være tilgjengelig for eksterne aktører 1. mai 2019, sier prosjektleder for gjennomføringa av kommune- og regionreformene i Kartverket, Wenche Rognås.

Det er den totale datamengden som er utfordrende for mange registre kommende årsskifte, når 422 kommuner blir til 356 og 18 fylker blir til 11 den 1. januar 2020.

- Og mengden data er hovedfokus for testen som pågår hos oss nå, sier Rognås.

Testdataene

Testen som pågår i Kartverket baserer seg på en kopi av matrikkelen fra første uken i 2019. Endringer i dataene etter dette tidspunktet er ikke med. Dataene i kjøringen er heller ikke med de riktige parameterne for hvordan de nye kommunene vil se ut i matrikkelen 1. januar 2020. Testmiljøet inneholder derimot alle de 311 kommunene, som får nytt kommunenummer som følge av enten kommune- og fylkessammenslåinger. Resultatet av testen vil være retningsgivende for når den tekniske løsningen for kommuneendringer i matrikkelen, Marty, settes i produksjon høsten 2019.

Det samme gjelder tidspunkt for nedetid av systemene matrikkel og grunnbok i desember 2019. Datoene som skal være fastsatt innen 1. juli i år.

Kontaktpersoner

Hvis det er behov for mer informasjon om Marty/testmiljøet, så ta kontakt med oss:

  • Kristian Grov – kristian.grov@kartverket.no
  • Marianne Pedersen - marianne.pedersen@kartverket.no
  • Wenche Rognås – wenche.rognas@kartverket.no

Se også egen side for driftsmeldinger fra kommune- og regionreformene.