I den nylig utførte undersøkelsen ble samtlige 43 nye kommuner spurt om status i arbeidet med IKT-anskaffelser. Kommunene ble spurt om status på utvalgte fagområder, som oppvekst, teknisk sektor og geodata, sak og arkiv, helse, økonomi og personal. 41 av kommunene leverte svar på undersøkelsen.

Resultater

Resultatene fra undersøkelsen viser at mange kommuner er i god rute med anskaffelsesprosessene, og i alt 14 kommuner svarte at de har kontroll på alle fagsystemer, eller med ett fagsystem der de er i forhandlinger med leverandør.

7 kommuner opplyser at kontrakt er skrevet for noen av fagsystemene, mens de er i forhandlinger med leverandør for flere systemer. 13 kommuner har minst ett fagsystem der anbud er ute, eller arbeid ikke er startet. I de fleste tilfellene er kontrakt skrevet for andre fagsystemer.

Kartverket bistår

Kartverkets prosjektgruppe for IKT-koordinering vil følge opp kommunene som har noe gjenstående arbeid med IKT-anskaffelsene. Dette vil foregå ved direkte kontakt og dialog med de aktuelle kommunene. I tillegg viser vi til de generelle rådene for å komme i mål med arbeidet:

  • Gå i dialog med egen leverandør omgående. Dersom dagens kommuner har flere leverandører på samme fagsystem, må alle kontaktes. Kommunen må foreta et valg av system og leverandør. Det er liten tid for anbudsprosesser.
  • Dersom system fra en eksisterende leverandør videreføres, uten at det har vært en reell konkurransesituasjon, må dette gjøres kjent i markedet gjennom en intensjonskunngjøring etter gjeldende regler.
  • Kommer kommunen sent i gang med anskaffelser vil Kartverket anbefale å kjøpe mest mulig hyllevare fra leverandører. Dette krever mindre tid og innsats fra alle ledd i anskaffelsen. Med dette så vil man kanskje ikke ha det mest optimale systemet for sin kommune fra 1. januar 2020. Da må man heller ha en plan for innovasjon etter dette tidspunktet.

Vi vil også minne om prosjektrommet for erfaringsutveksling, der kommuner kan dele erfaringer og synspunkter i reformarbeidet. Les mer om prosjektrommet, og hvordan du får tilgang.

Les også vår informasjonsavis om kommune- og regionsreformene.

Driftsmeldinger og andre nyttige oppdateringer publiseres fortløpende på siden for meldinger fra reformarbeidet.