Dele erfaringer

- Vi synes det er positivt at kommuner, og også leverandører, vil dele sine erfaringer og gi hverandre god informasjon i den prosessen de er i. Det er verdifullt å spille på hverandre og lære av hvordan andre gjør det hos seg, sier IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Prosjektrom i Jira

Kartverket etablerer et prosjektrom i systemet Jira, der all informasjonen samles på et sted. Her kan alle lett koble seg på uten at det trengs noen programvare, som må installeres.

-Vi tror terskelen for å komme i gang med Jira er lav, og at det er ganske lettvint verktøy å bruke. Men for at dette stedet skal bli brukt, er en helt avhengig av at flere ønsker å dele med andre, sier Strømsli.

Opprettelsen av kommunikasjonsplattformen er et av oppfølgingspunktene fra workshopen 4. desember, arrangert av Difi, KS og Kartverket, samlet over 120 deltakere fra kommuner og IT-leverandører.

Dersom dere ønsker tilgang til dette prosjektrommet, ta kontakt med:

  • Bente Helen Michelsen, bente.helen.michelsen@kartverket.no, eller
  • Bernt Audun Strømsli, bernt.audun.stromsli@kartveket.no

Revidering av reformene sine nettsider

Nettsidene til reformene har også blitt endret. Vi har forbedret og strukturert sidene, og gjort de mer aktuell og levende. Vi har blant annet opprettet en side hvor vi fortløpende legger ut store og små driftsmeldinger og annen relevant informasjon i forbindelse med det arbeidet vi utfører.