– Før jul arrangerte vi en workshop sammen med Difi og KS. Leverandørene og kommuner så der sammen på hvilke utfordringer som kommunene og leverandørene står overfor. Dette resulterte i nærmere 20 oppfølgingspunkter. Kartverket følger nå opp med konkrete råd til kommunene, sier prosjektleder og IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Tips og råd til kommuner som er sent ute

– For nye kommuner som fortsatt ikke har konkret avtale med systemleverandør på alle fagsystemer, er det nå ekstremt dårlig tid, sier Strømsli.

Han kommer med følgende råd:

  • Gå i dialog med egen leverandør omgående. Dersom dagens kommuner har flere leverandører på samme fagsystem, må alle kontaktes. Kommunen må foreta valg av system og leverandør. Det er liten tid for anbudsprosesser.
  • Dersom det tas en valg om videreføring av system fra en eksisterende leverandør, uten at det har vært en reel konkurransesituasjon, må dette gjøres kjent i markedet gjennom en intensjonskunngjøring etter gjeldende regler.
  • Dersom man så seint opp mot sammenslåing skal i gang med anskaffelser vil Kartverket anbefale at man kjøper mest mulig hyllevare fra leverandører. Dette krever mindre tid og innsats fra alle ledd i anskaffelse. Med dette så vil man kanskje ikke ha det mest optimale systemet for sin kommune fra 1. januar 2020. Da må man heller ha en plan for innovasjon etter dette tidspunktet.

Rydde i eget hus

Felles for alle kommuner, uavhengig av hvor man er i innkjøpsløpet, er anbefalingen å rydde i eget hus.

– Få så god oversikt som mulig på hvordan fagsystemene, og hvordan datafelt og databasetabeller er brukt. Dette for at konsolideringen av innhold skal bli så god som mulig i forbindelse med sammenslåingen av kommuner, sier prosjektlederen i Kartverket.

Kartverket ser på muligheten for å etablere et digitalt fora for løpende erfaringsutveksling mellom kommuner og leverandører.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette i nær framtid, så snart vi har landet en funksjonell plattform for kommunikasjon og erfaringsutveksling, sier han.

Følg med på Kartverkets reformsider på web for løpende oppdateringer fra kommune- og regionarbeidet.

KS og DIFI jobber konkret med sine oppfølgingspunkter etter workshopen. DIFI ønsker å orientere om sine anbefalinger i webinar-form.