JSON benyttet i forbindelse med kommune- og regionreformene

JSON-filen er i utgangspunktet en avleveringsfil med matrikkel- og adresseinformasjon til bruk for gjennomføring av reformene i grunnboken. Filen tilbys også eksterne brukere, som kan ha nytte av denne informasjonen – men som ikke kan benytte Martys endringslogg. Bruk av filen avhenger av hvilken løsning den enkelte aktør benytter for å lese innholdet.

JSON-filen blir generert fra Marty etter at matrikkelen er stengt for oppdateringer i desember 2019. Det presiseres at filen ikke inneholder historikk. Når det gjelder adressenavn har kommunene i all hovedsak ført endringene i matrikkelen allerede. Eksempelvis dersom "Storgata" har endret navn til "Skolegata" tidligere og dette er ført i matrikkelen, er det adressenavnet "Skolegata" som fremkommer i JSON-filen.

Filen har en filstørrelse på ca. 1,7 GB og inneholder ca. 80 millioner linjer. Størrelsen på filen skyldes den store datamengden som skal gjennom matrikkelens endringslogg ved nyttår. Filen inneholder både de 109 kommunene som er i en sammenslåingsprosess og de 202 kommunene som er involvert i regionreformene.

Innhold i JSON-filen

Filen inneholder følgende opplysninger om matrikkelenhet og adresse:

 • Matrikkelenhet
  Unikt forretningsløpenr med underliggende opplysninger om fra og til på;
  kommunenr/gnr/bnr/fnr/snr
   
 • Adresse
  Den unike Adresseid med underliggende opplysninger om fra og til på;
  adressekode/adressenavn/nr/bokstav/kommunenr/kommuneid/gnr/bnr/fnr/undernr

Hvem er JSON?

(Kilde Wikipedia)
Forkortelsen JSON står for JavaScript Object Notation og uttales [ˈdʒeɪsən]. Dette er en enkel tekstbasert standard for å formatere dokumenter (meldinger) som brukes for datautveksling.

JSON er opprinnelig avledet fra JavaScript for å representere enkle datastrukturer. Standarden er imidlertid uavhengig av JavaScript eller andre programmeringsspråk.

Eksempler på innhold i JSON-filen

Trykk på eksemplene for større versjon

Matrikkelenhet Vegadresse Matrikkeladresse
JSON-fil, innhold for matrikkelenhet JSON-fil, innhold for vegadresse JSON-fil, innhold for matrikkeladresse

 Les mer om den tekniske løsningen for kommuneendringer i matrikkelen, Marty.