Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter, konsesjonserklæringer og lignende, som er produsert før nyttår med gammelt matrikkelnummer kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars 2020.

Les mer: 

Her kan du søke opp nytt matrikkelnummer

Her kan du søke opp nytt kommunenummer

Alt om kommune- og regionreformene.