Siste oppdatering

Verktøy og veiledere

På denne siden finner du alt av veiledere og verktøy for standardisering og arbeid med produktspesifikasjoner.

Under finner du verktøy for arbeid med UML-modellering og produktspesifikasjoner.

SOSI-kontroll og SOSI-vis finner du på egen side her.

Veiledere for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Før du starter arbeidet med å lage en produktspesifikasjon, bør du lese Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger (pdf). Dette dokumentet har som mål å forklare forskjellene mellom en fagområdestandard og en produktspesifikasjon.

Du bør også gjøre deg kjent med innholdet i standarden SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0 (pdf) 2014.

Dette er en standard i SOSI del 1 - Generell del, og inneholder kravene til hva SOSI-produkspesifikasjoner skal inneholde, kontrollen som skal gjøres for å få en SOSI-produktspesifikasjon godkjent, og hvordan en SOSI-produktspesifikasjon skal tilgjengeliggjøres.

Sammen med standarden er det laget en egen veileder for SOSI-produktspesifikasjoner: Veileder for utarbeidelse av SOSI produktspesifikasjoner (pdf) 2015.

Veilederen er litt kortere enn standarden og har blant annet et avsnitt som forklarer de enkelte kapitlene i en produktspesifikasjon (avsnitt 4).

Hvis du er usikker på noe av innholdet i produktspesifikasjonen, kan du ta en titt i andre produktspesifikasjoner på Geonorge.no: Liste over ferdigstilte produktspesifikasjoner på Geonorge.no

Dokumentmaler i AsciiDoc for standarder og produktspesifikasjoner

Fra 2023 anbefales det å benytte AsciiDoc til å skrive standarder og produktspesifikasjoner. Til hjelp for å lage standarder og produktspesifikasjoner i AsciiDoc er det laget maler (i en zip-fil) og en enkel veileder for bruk av AsciiDoc.

Disse malene erstatter den gamle word-malen (docx) fra 2018.

UML-modellering

Sentralt i en produktspesifikasjon er informasjonsmodellen. Vi bruker UML og har laget et dokument som beskriver installasjon av programvare for å lage UML-modeller: Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner (html)

Vi har også laget en veileder om UML-modellering: Veileder i å modellere SOSI-produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområde (pdf).

Dette er en løype for å lage informasjonsmodellen i en SOSI-produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2 - Generell objektkatalog.

Innsending

Ferdige produktspesifikasjoner skal sendes til post@norgedigitalt.no for kontroll og tilbakemelding før de kan publiseres.

Konsulentbistand

Følgende systemleverandører tilbyr konsulentbistand til arbeidet med produktspesifikasjoner:

Del