Siste oppdatering

SOSI del 2 - Generell objektkatalog

Basisstandarder for modellering, formatering, metadata og lignende.

Hensikten med en generell objektkatalog er å spesifisere objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner som er generelle innenfor et fagområde eller på tvers av flere fagområder.

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge-objektkatalogen gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet@kartverket.no ved spørsmål rundt standardene eller de tilhørende UML-modellene.

Siste versjoner av SOSI del 2 - Generell objektkatalog

Standarder som er merket med en stjerne (*) har status som tilbaketrukket, og er ikke lenger anbefalt å bruke i nye standardiseringsprosjekt, eller som utgangspunkt for nye produktspesifikasjoner.

Fagområdestandard UML-modell
 
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5
Geologi generell del 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Geofysikk 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
Geokjemi 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
Geologiske verneverdige objekter 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
UML-modell 4.6
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
Jordsmonn 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
Jordskifteplan 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
Kulturminner 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
Kyst og sjø 4.0:2006 (pdf)* UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5
UML-modell 5.0
UML-modell 4.6
UML-modell 4.5
UML-modell 4.5.1
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.1
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5.2
UML-modell 4.6.1
UML-modell 4.1
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5
UML-modell 4.1
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 4.5
UML-modell 4.0
UML-modell 4.0
UML-modell 5.0
UML-modell 4.5

 

Eldre versjoner av SOSI del 2 - Generell objektkatalog

Fagområdestandard UML-modell
Administrative og statistiske inndelinger 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Administrative og statistiske inndelinger 4.5:2014 (pdf) UML-modell 4.5
Administrative og statistiske inndelinger 4.5.1:2016 (pdf) UML-modell 4.5.1
Administrative og statistiske inndelinger 4.5.2:2017 (pdf) UML-modell 4.5.2
Administrative og statistiske inndelinger 4.6:2019 (pdf) UML-modell 4.6
Administrative og statistiske inndelinger 4.6.1:2019 (pdf) Ikke tilgjengelig
Administrative og statistiske inndelinger 4.7:2020 (pdf) UML-modell 4.7
Adresser 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Bildeinformasjon 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Biologisk mangfold 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Bygninger 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Eiendomsinformasjon 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Fiskeri 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Friluftsliv 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Friluftsliv 4.1:2012 (pdf) UML-modell 4.1
Gravplass 4.5:2014 (pdf) UML-modell 4.5
Landskap 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Ledningsnett 4.0:2006 (pdf)  UML-modell 4.0
Ledningsnett 4.5:2013 (pdf) UML-modell 4.5
Lufthavn 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Lufthavn 4.1:2012 (pdf) UML-modell 4.1
Luftfartshinder 4.5:2013 (pdf) UML-modell 4.5
Plan 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Plan 4.1:2009 (pdf) UML-modell 4.1
Plan 4.2:2010 (pdf) UML-modell 4.2
Plan 4.3:2011 (pdf) Ikke tilgjengelig
Plan 4.5:2012 (pdf) UML-modell 4.5
Plan 4.5.1:2018 (pdf) UML-modell 4.5.1
Regionalplan 4.6:2013 (pdf) UML-modell 4.6
Reindrift 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Samferdsel generell 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Samfunnssikkerhet 4.0:2015 (pdf) UML-modell 4.0
Stedsnavn 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Stedsnavn 4.1:2010 (pdf) UML-modell 4.0
Stedsnavn 4.2:2011 (pdf) UML-modell 4.0
Stedsnavn 4.3:2011 (pdf) UML-modell 4.0
Vegnett 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Vegnett 4.1:2011 (pdf) UML-modell 4.1
Vegnett 4.5:2013 (pdf) UML-modell 4.5
Vegnett 4.6:2016 (pdf) UML-modell 4.6
Vegsituasjon 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0
Naturvernområder 4.0:2006 (pdf) UML-modell 4.0

 

 

Del