Siste oppdatering

Standardiseringskomiteen for geomatikk

Standardiseringskomiteen for geomatikk er det formelle beslutningsorgan for standarder og standardiseringsprosesser under SOSI-paraplyen.

Standardisering forutsetter brukermedvirkning. Standardiseringskomiteen for geomatikk skal ha representanter fra sentrale offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, geomatikkbransjen og andre relevante standardiseringsmiljøer.

Standardiseringskomiteen for geomatikk er opprettet for å oppnå en løpende formell kontakt med brukergrupper og fagmiljøer innen geografisk informasjon.

Komiteen ledes og administreres av Standardiseringssekretariatet i Kartverket.

Del