Siste oppdatering

Høring om stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunn, sjø og vassdrag

Her finner du informasjon om høringen som ble gjennomført i 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) ga høsten 2015 Kartverket i oppdrag å utarbeide forslag til felles nasjonale minimumskrav til stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. Resultatet av dette arbeidet er en geografisk standard med tilhørende produktspesifikasjoner.

Standarden omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting av nye ledninger og andre anlegg som etableres i grunnen, sjø og vassdrag samt eksisterende infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes (ukjente ledninger).

Høringssvar

Under er en oversikt over høringssvar som kom inn til høringen.

Høringsbrev

Les fullstendig høringsbrev (pdf).

Høringsdokumenter:

Eksempelfiler:

 

Del