Siste oppdatering

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Pågående høringer om standarder

Det er for tiden ingen pågående høringer.

Revisjon av standarden Produksjon av Basis Geodata 1.0

Produksjon av Basis geodata (PaBG) trenger å revideres slik at den kan bli tilpasset den teknologiske utviklingen som har pågått siden standarden ble utgitt i 2015. Dagens standard med sine krav til kartlegging gjør det umulig å ta i bruk all tilgjengelig teknologi for å få gjennomført kartlegging av basis geodata. For eksempel er nøyaktighetskravene til flyfotografering satt ut fra fotografering fra stor høyde med et storfomatkamera. Hvis et oppdrag er tenkt løst med drone så vil nøyaktighetskravene ekskludere mange dronesystemer, noe som vil både forvanske og fordyre en anskaffelse.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med standardiseringssekretariatet.

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Del