Siste oppdatering

Prosjekter og høringer

Her er en oversikt over prosjekter og høringer som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor geografisk informasjon.

Pågående høringer om standarder

Det er for tiden ingen pågående høringer.

Benytt kommentarskjema dersom dere ønsker å gi innspill i høringer. Send utfylt skjema til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder:

Del