Siste oppdatering

Teknisk beskrivelse av førstegenerasjonsløsning

For å høste effektene av sentral lagring av FKB (felles kartdatabase) så fort som mulig ble 1. generasjon sentral lagring basert på eksisterende teknologi med minst mulig utvikling. 

Første generasjonsløsningen baserer seg på følgende teknologi: 

" width=
Skissen viser dataflyt ved sentral forvaltning av primærdata

 

Forvaltningsbase: QMS

QMS er en databaseløsning for forvaltning av kartdata utviklet og eid i fellesskap av Kartverket og Norkart. QMS har vært i bruk til forvaltning av FKB-data internt i Kartverket siden 2003. QMS lagrer dataene i en database (Oracle etc.) og støtter NGIS-API for lesing og oppdatering. 

Oppdaterings-API: NGIS-API

NGIS-API er et åpent API for lesing og oppdatering av geografiske data. Grensesnittet har vært i bruk av klientene FYsak, WinMap og GIS-LINE for oppdatering/lesing mot QMS i mange år. 

Se dokumentasjon av NGSI-API

Synkronisering til lokal kopi: Geosynkronisering

Standarden Geosynkronisering ble gitt ut i 2013. Det legges opp til å gjennomføre nødvendig utvikling basert på denne standarden slik at den kan benyttes til å synkronisere data fra Sentral felles kartdatabase til lokal kopi i kommunen og til distribusjonskopier. 

Se standarden Geosynkronisering

Systembeskrivelse av Sentral felles kartdatabase

Første generasjon av det nye forvaltningssystemet for FKB-data er basert på QMS-versjon 11. 

Les systembeskrivelsen om videre prinsipper for hvordan systemet settes opp. 

Del