Siste oppdatering

Innføring av Sentral felles kartdatabase i kommunene

Ved lagring av FKB-data i Sentral felles kartdatabase (SFKB) blir det mulig å få ut ferskere data til alle brukere. Målet er at oppdaterte data fra flest mulig kommuner skal flyte raskt ut til alle brukerne av FKB.

Pr. juli 2020 oppdaterer over 80 prosent av kommunene sine FKB-data direkte i Sentral FKB. Kartverket ønsker at også de resterende 20 prosent av kommunene skal bli med på opplegget. I praksis gjøres dette ved at kommunen avtaler tidspunkt for innføring med sin systemleverandør og sitt lokale kartkontor. Selve overgangen gjøres ved at systemleverandør setter opp systemet i kommunen og kopler seg på Sentral felles kartdatabase for oppdateringer og geosynkronisering til lokal FKB-kopi.

Leverandørløsning

Innføringen av direkteoppdatering av FKB-data er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt, der Kartverket står for det faglige innholdet, mens det er leverandørene Norconsult og Norkart som står for de tekniske løsningene for kommunene. Det er kommunene som har et kundeforhold til systemleverandørene. Tilbud og bestilling av en klientløsning mot SFKB er en sak mellom kommunene og Norconsult eller Norkart.

Hvorfor sentral lagring av FKB-data?

Lagring av FKB-data i sentral base vil gi tilgang til mer oppdaterte og bedre kvalitetssikrede kartdata for alle.
Den forbedrede kvaliteten oppnås ved at:

  • Sentral base oppdateres direkte fra den etaten der endringen oppstår
  • Krav til dataene i basen defineres og valideres kun ett sted
  • Det åpner for automatiske kontroller av data forvaltet i sentral base, for eksempel geometrikontroller og konsistenskontroller mot andre datakilder som matrikkelen
  • Det muliggjør oppdatering av datasettet fra flere parter/etater samtidig
Del