Siste oppdatering

Informasjon og dokumentasjon om NGIS-API

Prosjektet sentral lagring av FKB (felles kartdatabase) baserer seg på NGIS-API for lesing og oppdatering av geografiske data.

 

Her finner du nødvendig informasjon for å utvikle programmer som bruker NGIS-API, oversikt over systemet og versjoner, nedlasting av utviklerinstallasjon og informasjon om testmiljø.

Hovedkomponentene

NGIS-API er et programmeringsgrensesnitt for oppdatering av data lagret i QMS. Portal, objektkatalog og arkiv er hovedkomponentene i systemet. Se figur under.

Systemskisse over QMS og NIGIS-API
Overordnet skisse over QMS og NIGIS-API

Hovedkomponentene er nærmere beskrevet i dokumentet "Quadri Map Server - overordnet beskrivelse".
Dette dokumentet er en del av utviklerinstallasjonen.

Les "Quadri Map Server - overordnet beskrivelse" ( pdf)

Systemoversikt

Quadri Map Server er et system for lagring og forvaltning av "Stedfestede objekter". QMS leveres ikke med klientbrukergrensesnitt. Systemet tilbyr derimot et programmeringsgrensesnitt (NGIS-API) som klienter kan benytte for å få tilgang til data lagret i systemet og utføre tjenester på disse.

Quadri NGIS-API består av disse hovedelementene:

  • En geodatamodell. Denne benyttes for transport av geometriske objekter og deres egenskaper.
  • En action-modell som er en dataoperasjonsmodell. Denne benyttes for å utføre lagring og endring av objekter i arkivet.
  • En query-modell som benyttes til å hente lagrede objekter til geodatamodellen.
  • Et tilgangs-API over query- og action-modellene.
  • Et kommunikasjonsrammeverk som innkapsler det hele.

Prinsipper for oppdatering

Oppdatering av data i QMS baserer seg på lange transaksjoner. Når data hentes ut for oppdatering låses objektene i arkivet. En annen bruker som prøver å hente ut de samme objektene for oppdatering vil ikke ha mulighet til dette før første bruker har sjekket objektene inn igjen eller objektene er låst opp på annen måte. Objekter som er låst kan imidlertid fritt hentes ut for lesing.
Objekter som skal oppdateres hentes ut fra arkivtjenerne via en valgt oppgave i en portal. Tilgang til oppdatering i et arkiv forutsetter at portalen er tildelt skriverettighet til arkivet og at oppgaven som benyttes ved uthenting også er satt opp med skrivetilgang mot samme arkiv. Når klienten har hentet data via en oppgave vil oppdateringene utføres lokalt hos klienten. Når oppdateringene er avsluttet må klienten identifisere oppdaterte, slettede og nye objekter og sende disse tilbake til arkivene de opprinnelig ble hentet fra.
I tillegg til API-et vil klienten måtte benytte tre ulike datamodeller for å håndtere dataene i systemet, dette er geodatamodellen, query-modellen og action-modellen.
API-et og bruken av datamodellene er beskrevet i egne dokumenter. Disse dokumentene er en del av utviklerinstallasjonen.

Utviklerinstallasjon

Installasjonen gir tilgang til dokumentasjon, h-filer for utvikling, og nødvendige dll-er for kjøring av både debug og release versjoner av programmer som bruker NGIS-API.

Versjon 11

Dette er en offisiell versjon som er i drift nå.
Følgende versjoner tilbys:

• 32- og 64 bits programmer under Microsoft Visual Studio 2015

Ta kontakt med NGIS-API support hos Kartverket for å få tilgang til nedlasting av utviklerinstallasjon.

Testmiljø

Kartverket har satt opp et testmiljø som kan brukes under utvikling og testing av programmer som bruker NGIS API. Her er det tilgang til oppgaver og arkiver med ulike typer data. Testmiljøet kjører nå QMS versjon 11.
Ta kontakt med NGIS-API support hos Kartverket for å få tilgang til testmiljøet.

Hva er NGIS-API?

NGIS-API er et programmeringsgrensesnitt for oppdatering av data lagret i Quadri Map Server (QMS).
Quadri Map Server er et system for lagring og forvaltning av "stedfestede objekter".

Del