Det er utviklet løsninger som i dag benytter teknologien til å synkronisere data mellom ulike etater. Systemleverandørene Geodata, Norconsult og Norkart har implementert teknologien og tilbyr løsninger med geosynkronisering til sine kunder.

Figuren viser skisse for geosynkronisering

Github

Teknisk dokumentasjon av teknologien finnes på Github

Her finner du:

  • UML-modell
  • WSDL
  • Åpen kildekode

Geosynkronisering av plandata

Kommunene er ansvarlige for å styre utviklingen i egen kommune gjennom planlegging, der arealplanene er en viktig del. De kommunale arealplanene er interessante for andre offentlige etater, spesielt høringsinstanser og etater som jobber med utvikling av infrastruktur. Disse etatene ønsker tilgang til plankartet (de geografiske dataene) i egne løsninger, spesielt i forhold til symbolisering og analyser. Oppgavene for disse etatene forutsetter tilgang til et oppdatert plankart.

Geosynkronisering er en løsning for å hente inn plankartet fra de kommunale originalene til en landsdekkende kopi, som offentlige etater kan benytte seg av. Dette er valgt som løsning i Norge digitalt.

Les mer om Norge digitalt plansatsing 2018 til 2020

Kartverket organiserer synkronisering av plankartet inn til landsdekkende kopidatabase.

Les informasjon om oppstart av geosynkronisering av plandata (pdf)

Status for innføring av geosynkronisering av plandata fra kommunale originalbaser til landsdekkende kopibase

Geosynkronisering i sentral FKB

Sentral felles kartdatabase (SFKB) benytter også geosynkronisering. Kommunene oppdaterer i en sentral database hos Kartverket og synkroniserer tilbake en lokal kopi til bruk i egne løsninger.

Mer informasjon på nettsiden til Sentral felles kartdatabase