Siste oppdatering

Ajourføring av vegtema

Veiledningsmateriell til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB vegtema (FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg)

Kartverket - ved fylkeskartkontorene - har ansvar for å veilede kommunene i ajourføring av  FKB vegtema (FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg). Dette er en pålagt oppgave for kommunene som inngår i forvaltningsavtalen (FDV-avtalen).

På denne nettsiden har vi samlet  veiledningsmateriell som kommunene trenger for å utføre denne oppgaven.

Programvarespesifikke veiledere for FKB-Vegnett 4.03

Det er utviklet programvarespesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder. Disse finnes kun for FKB-Vegnett for følgende programvarer:

GISLINE: Pålogging via Norkarts kundesenter.

ISY WinMap: Verktøyspesifikk veileder for WinMap (pålogging via Norconsults kundesenter).

Fysak: Verktøyspesifikk veileder for Fysak (pdf) Last ned zippet mappe med hjelpefiler til Fysak.

Generell veileder

Kartverket har utviklet en veileder for kommunal ajourføring av FKB vegtema (FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg). Som påbygning til denne finnes programvarespesifikke veiledere for ajourføring av FKB Vegnett for verktøyene GISLINE, WinMap og Fysak.

Generell veileder er en overbygning til de tre produktspesifikasjonene som finnes for datasettene. Som overbygning har den to konkrete formål:

  • Vise hvordan de tre samferdselsdatasettene er relatert til hverandre
  • Kontinuerlig ajourhold av samferdsels-datasettene i kommunene, og hva som er viktigste ajourholdsoppgaver for kommunen.

Last ned generell veileder (pdf)

Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Under finnes en oversikt over viktige hendelser for FKB Vegnett, FKB-Veg og FKB-TraktorvegSti med tilhørende sjekkliste og video for prinsipper for føring. Videoene viser minimumskrav for ajourføring.

Sjekklister for viktige hendelser
Sjekkliste Datasett Video
Sjekkliste for vegtrasé kjørbar med personbil (pdf) FKB-Vegnett Geometriutskiftning (video)
FKB-Vegnett Ny senterlinje (video)
FKB-Vegnett Adressering 1 (video)
FKB-Vegnett Adressering 2-Områdeadressering og søkeradius (video)
FKB-Vegnett/
FKB-TraktorvgSti
Kjørbar veg/ikke kjørbar veg 1 (video)
FKB-Vegnett/
FKB-TraktorvgSti
Kjørbar veg/ikke kjørbar veg 2-Skogsbilveger (video)
FKB-Veg Ny vegflate (video)
FKB-Veg Ny vegflate-avansert (video)
Sjekkliste for gang- og sykkelveg (pdf) FKB-Vegnett/
FKB-Veg
Gang- og sykkelveg (video)
Sjekkliste for versperringer (pdf) FKB-Vegnett Vegsperring (video)

 

Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB finner du her:

 

Del