Teknologiforum 2020

Velkommen til årets teknologiforum som i år blir et digitalt arrangement.

09:00 - 15:30
Digitalt

Gå inn på Teknologiforum 2020 her (Teams)

Har du spørsmål om Teknologiforum?
Ta kontakt med Åsmund Tjora,
asmund.tjora@kartverket.no

Program Teknologiforum 11/11 2020

 

09:00-10:00:

 • European data strategy, European data spaces, INSPIRE og High Value Data. Arvid Lillethun og Morten Borrebæk, Kartverket
 • API features og OGC. Kent Jonsrud, Kartverket

10:00-10:10 Pause

10:10-11:10:

 • E-byggesak, matrikkelintegrasjon. Lars Eggan, NOIS
 • Nytt planregister. Petter Nyquist, Norkart
 • E-plan. Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum
 • GI Arkiv. Harald Huse, Norkart

11:10-11:20: Pause

11:20-12:20:

 • Nytt tjenestegrensesnitt NGIS OpenAPI mot Sentral FKB. Mats Taraldsvik, Norkart og Nils Ivar Nes, Kartverket
 • GeoJSON: Veileder internt i Kartverket og bruk i ny revisjon av FKB. Nils Ivar Nes, Kartverket

12:20-13:20: Pause

13:20-14:20:

 • Global referanseramme, EPSG koder. Hvilke utfordringer har bransjen med global referanseramme. Per Christian Bratheim
 • Status transformasjoner. Sveinung Himle/Karoline Skår, Kartverket

14:20-14:30: Pause

14:30 – 15:30:

 • WebAssembly, Blazor og gRPC. Lars Eggan, NOIS
Del