Ønsker du å delta i ett eller flere standardiseringsprosjekter, send e-post til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Standardiseringsprosjekter:

Se også hvilke standarder som er ute på høring for tiden.