Last ned Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI (pdf) her. 

Strategien er utarbeidet av standardiseringskomiteen for geomatikk og har som hovedmål at SOSI med tilhørende standarder skal:

  • Teknisk: ... bygge på den IT-teknologi som til enhver tid er gjeldende (Eksempel: Ved å følge ”standard IT-prinsipper” vil SOSI-data lettere kunne brukes sammen med andre data)
  • Faglig profesjonelt: ... være tilstrekkelig for profesjonell behandling (Eksempel: Som grunnlag for datafangst-kontrakter mellom profesjonelle aktører)
  • Allment tilgjengelig: ...være forståelig og nyttig for ikke-profesjonelle (Eksempel: En ”vanlig” innbygger skal forstå innholdet i kartene han blir presentert, for eksempel i en arealplansak.)
  • Faglig fullstendighet: ... dekke alle typer geografisk informasjon hvor en ønsker å legge modelldrevet og tjenesteorientert arkitektur til grunn