Kursene har ulike målgrupper og presentasjonsform. Standardiseringssekretariatet holder kurs via Kartverkskolen eller på forespørsel fra kommuner eller andre etater.

Vi kan også formidle kunnskap om SOSI som foredragsholdere på kurs arrangert av andre, på seminarer,konferanser osv.

Presentasjoner fra SOSI grunnkurs (ppt)

Vi gjør oppmerksom på at kursene ovenfor ikke er oppdatert på en stund.