Forhåndskonfigurert prosjektfil for EA (Enterprise Architect)

Denne EA prosjektfilen inneholder hele SOSI-modellregister, samt dokumentasjonsmal, SOSI model validation og SOSI UML profil 5.0. Se installasjonsveiledning for hvordan den kan åpnes i EA.
Last ned SOSI modellregister (eap, 350 MB)

SOSI-dokumentasjonsmal i EA

RTF-malen som må installeres i EA for å eksportere grafisk del og tekstlig beskrivelse av UML-modeller som tilsvarer innhold i informasjonsmodellen (kapittel 5) i ferdig SOSI-produktspesifikasjon.
Last ned SOSI-dokumentasjonsmal i EA (xml) - oppdatert 28.09.2017

SOSI-dokumentasjon fra RTF til DOCX

Word-mal med makro for å forbedre rapporten fra EA før informasjonsmodellen legges inn i produktspesifikasjonsdokumentet.
Last ned SOSI-dokumentasjon fra RTF til DOCX (dotm) - oppdatert 28.09.2017

ShapeChange

ShapeChange brukes til å generere GML skjemaer fra UML modeller. Last ned og se bruksanvisning på www.shapechange.net

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet@kartverket.no hvis du har spørsmål om dette.

SOSI-plugin i EA

Dette programtillegget er laget for å generere definisjonsfiler for SOSI-kontroll og SOSI-realisering fra UML-modeller. Som en del av plugin'en installeres det en SOSI UML-profil.

Plugin til Sparx Enterprise Architect (EA) er utviklet av Arkitektum AS.
Last ned SOSI plugin i EA versjon 2.0.0.28 (exe)

SOSI UML profil 5.0

Denne profilen for Enterprise Architect definerer standard stereotyper.
Last ned SOSI UML profil (xml)

SOSI model validation 1.2.2

Dette verktøyet er et Visual Basic-script som kan brukes for å validere UML-modeller som baserer seg på reglene i SOSI standarden Regler for UML-modellering 5.0.

Forutsetning for å kunne kjøre scriptet er Enterprise Architect 12.1 Corporate edition eller bedre.

Verktøyet er tilgjengelig på tre forskjellige måter:

 1. Forhåndskonfigurert Enterprise Architect-prosjektfil (anbefalt variant).

  Last ned SOSI modellregister (eap, 400 MB)
  Denne Enterprise Architect-prosjektfilen inneholder alle modeller i SOSI-modellregister samt diverse forhåndsinstallerte script, blant annet SOSI model validation. Nedlastingen av denne filen er også nevnt i veilederen Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner (pdf) i kap. 7.3.

 2. XML-fil som kan importeres i Enterprise Architect.

  En zip-fil som inneholder en xml-versjon av scriptet samt en installasjonsveiledning kan lastes ned fra Kartverkets GitHub konto (zip).

 3. Utviklingsversjoner av scriptet.

  Utviklingsversjoner i form av Visual Basic filer er tilgjengelig på Kartverkets GitHub konto.

UML-modelleringsskript

Kartverkets GitHub konto har vi en håndfull skript som kan være hjelpsomme når du jobber med UML-modeller, for eksempel under utarbeidelse av modeller til produktspesifikasjoner. Skriptene er laget for Enterprise Architect. Kommentarer og spørsmål kan rettes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no

SOSI_ps

Program for å lage utgangspunkt for produktspesifikasjonsdokumentet.
Last ned SOSI_ps versjon 28.10.2013 (zip)

SOSI-kontroll/SOSI-vis

Nye brukere/maskiner kan installere programmene fra denne linken: SOSI-kontroll46A (exe, 89 MB).

SOSI-Kontroll/SOSI-vis er gratis programmer fra Kartverket for å kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer. SOSI-kontroll kontrollerer om filene er syntaktisk korrekte i forhold til SOSI-formatet, om datagrupper er sammenknyttet geometrisk og om flatene er korrekte. Det kontrolleres også om de respektive datagruppene i filene er i samsvar med gjeldende produktspesifikasjoner.

SOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder, og man kan derfra kjøre SOSI-kontroll. SOSI-kontroll kan også kjøres separat, men da uten visualisering. Begge programmene blir installert samtidig.

Hvis du har en versjon av SOSI-kontroll/SOSI-vis som er eldre enn siste versjon, 46A, datert 20. april 2018, må du oppdatere. Litt informasjon om den siste versjonen av SOSI-kontroll:

 • Mulighet for å deaktivere advarsler om blindnoder (opsjon)
 • Baserer seg på nytt FYBA-bibliotek (rammeverk)
 • For å unngå problemer med administrator-rettigheter i Windows 7, lagres siste oppsett på brukerens område

De som allerede har installert programmene SOSI-vis og SOSI-kontroll, får automatisk oppdatering av programmene fra menyen Hjelp i SOSI-vis. I versjonskontrollen oppdateres også definisjonsfiler for SOSI-kontroll.

Avinstaller den gamle versjonen, last ned installasjonsfilen, lagre denne på en temporær katalog, for eksempel på  C:\Temp, og kjør installasjonen derfra.

Det anbefales at man installerer programmene som foreslått under installasjonen. Ta omstart på maskinen. Start SOSI-vis. Første gangen får du en melding som sier "Finner ikke sist lagret oppsett [...]".. Klikk bare OK, lukk programmet, og start SOSI-vis.

I enkelte tilfeller har noen opplevd at installasjonen eller versjonskontrollen ikke fungerer (brannvegg på maskinen). Man kan da starte programmet som administrator. Bruk høyre museknapp på ikonet, og velg "Run as administrator", eller "Kjør som Administrator".

Programmene kan benyttes for operativsystemene Windows 10, Windows 7, Windows XP, og Windows Vista. Microsoft NET-Framework, nyeste versjon, bør være installert på maskinen.

Ta kontakt med Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00 dersom du får problemer med installasjonen eller bruken av programmene.

SOSI-kontroll og definisjonsfiler

Definisjonsfiler lastes ned automatisk gjennom versjonskontroll. Programmet oppdager nye definisjonsfiler, og man får opp et skjermbilde for å starte versjonskontrollen.

Definisjonsfilene er bygget opp i en katalogstruktur under C:SOSI-kontroll\def. Katalogstrukturen inneholder definisjonsfiler etter gyldige SOSI-versjoner for Arealis, Fagområde, FKB, Kartdata, Produktspes, SOSI-objektkatalog del 2, og Vegdata.

Definisjonsfilene er laget slik at de kontrollerer innholdet på SOSI-datafiler etter den spesifikasjonen som er valgt. Det anbefales at man benytter definisjonsfiler for produktspesifikasjoner etter hvert som disse finnes.