Vedtak i Geovekst-forum

Alle vedtakene som er gjort i Geovekst-forum i løpet av 2015 er samlet i en oversikt.

Se oversikt over vedtak.

Alle dokumenter er i pdf-format.

Møte 25. - 26. november

Innkalling og saksliste

Melding 4/2015

Møte 8. - 9. september

Innkalling og saksliste

Melding 3/2015

Møte 2. - 3. juni

Innkalling og saksliste

Melding 2/2015

 

Møte 3. - 4. mars

Innkalling og saksliste

Melding 1/2015