Geovekst-forum vedtok følgende på sitt møte i mars 2017:

Frigivelse av Geovekst-data

Vedtaket omfatter:

  • Alle 2 og 5 pkt laserdata som samles inn gjennom NDH
  • Alle eksisterende laserdata fra Geovekst-prosjekter samlet inn før 2016
  • Landsdekkende høydemodeller (1 meters grid)
  • WMS-tjenestene DMT Helning grader, DTM/DOM Skyggerelieff og DTM/DOM høydeplott

Frigivelse av øvrige data (kommuner som ikke er Geovekst-parter)

Vedtaket omfatter:

  • Bergen og Bærum frigir alle sine laserdata med tilhørende åpne produkter og tjenester
  • Stavanger og Trondheim frigir spesifikke laserdatasett som oppfyller kravene i NDH og tillater oppdatering av åpne produkter og tjenester fra samtlige datasett
  • Oslo vil generere et eget åpent laserdatasett som oppfyller kravene i NDH. Gjenstår avklaring om bruk av øvrige datasett i åpne produkter og tjenester

Frigivelse av data fra Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

28. oktober 2016 kunngjorde statsråd Jan Tore Sanner at alle data samlet inn gjennom Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) skal være gratis tilgjengelig for alle.

Les mer om frigivelsen av NDH-data