Geovekst-forum vedtok følgende på sitt møte i mars 2017:

Frigivelse av Geovekst-data

Vedtaket omfatter:

  • Alle 2 og 5 pkt laserdata som samles inn gjennom NDH
  • Alle eksisterende laserdata fra Geovekst-prosjekter samlet inn før 2016
  • Landsdekkende høydemodeller (1 meters grid)
  • WMS-tjenestene DTM Helning grader, DTM/DOM Skyggerelieff og DTM/DOM høydeplott

Frigivelse av øvrige data (kommuner som ikke er Geovekst-parter)

Vedtaket omfatter:

  • Bergen og Bærum frigir alle sine laserdata med tilhørende åpne produkter og tjenester
  • Stavanger og Trondheim frigir spesifikke laserdatasett som oppfyller kravene i NDH og tillater oppdatering av åpne produkter og tjenester fra samtlige datasett
  • Oslo vil generere et eget åpent laserdatasett som oppfyller kravene i NDH. Gjenstår avklaring om bruk av øvrige datasett i åpne produkter og tjenester