Hopp til innhold

Priskalkulator

FKB-data/-produktene selges via Kartverkets forhandlere, og i tillegg vil kommunene kunne selge FKB-data for egen kommune.

Priskalkulatoren beregner nettopris for ulike FKB-produkter og ortofoto. Nettoprisen er det beløp som skal tilbakeføres til partene (alt under kr. 750,- tilfaller kommunen).

I tillegg anbefales et påslag på 33% for administrative kostnader for håndtering av salgene. Påslaget tilfaller i sin helhet selger. Forøvrig vises det til kapittel 15 i Geovekst veiledningsmateriell, "salg av digitale FKB-produkter og ortofoto".

De ulike produktene prises som følger:

  • FKB-produkter prises etter areal innenfor eller utenfor SSBs tettstedsavgrensning. I den nye prismodellen inngår høydedata i produktet FKB alle tema:
    • Innenfor Stastistisk sentralbyrås (SSBs) tettstedavgrensning med detaljert høyde: kr 10.000,-/km
    • Utenfor SSBs tettstedavgrensning m/5-m høydekurver: kr 500,-/km2
  • Ortofoto prises etter oppløsning og areal
  • Detaljert høyde (1-kurver, punktskyer eller LAS-data) prises etter areal.

Åpne Statistisk sentralbyrå (SSB) sin tettstedsavgrensning (zip-fil)