25.-26. november

Sak 57/15

Geovekst-data inn i Minecraft.

Vedtak:

Formidlingstjenesten i Kartverket får mulighet til å formidle FKB-data til Minecraft. Kartverket må konvertere dataene, ingen FKB-data skal leveres ut før de er konvertert. Geovekst-forum ber om en presentasjon av Minecraft med FKB-data på neste møte.

Sak 54/15

Nye Veger AS, tilgang til data.

Vedtak

Nye Veier AS’ tilgang til FKB-data og ortofoto blir et anliggende mellom SVV og NV og at NVs interesser ivaretas av SVV.

Sak 52/15

Tiltaksbase - Bygningsbase.

Vedtak:

Det skal legges fram et forslag til denne registreringen på neste møte i Geovekst-forum.
Faggruppa for Bygg har ansvaret. Det skal være en løsning på problemet. Faggruppa må etableres innen 15. desember. Forslag ferdig 15. februar.

Registrering av bygning / tilbygg som er unntatt søknadsplikt. "1.juli-bygg".

Vedtak:

Faggruppa for Bygg og Faggruppe Matrikkel har ansvaret for å komme med et forslag til registrering av slike bygg.

Sak 50/15

Søknad om midler til samfinansiering av prosjektstilling for Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

Vedtak:

Geovekst-forum bidrar med 200 000 til dette prosjektet i 2016. Det forutsettes at Miljødirektoratet også deltar i finansieringen.

Sak 46/15

Strategi for Primærdata i Norge.

Vedtak:

Navnet på løsningen er :Sentral felles kartdatabase
Navnet på prosjektet er: Sentral lagring av FKB

 8.-9. september

Sak 34/15

Bruk av FKB-AR5 i forskningsprosjekter

Vedtak:

Geovekst-forum tillater bruk av FKB-AR5 i forskningsprosjekter.

3.-4. mars

Sak 9/15

Søknad om støtte til testprosjekt i Sør-Trøndelag for å få erfaring med hvilken stedfestingsnøyaktighet, detaljering og fullstendighet man kan få fra omløpsbildene.

Vedtak:

Søknaden vedtas uten kommentarer. Fylkeskartkontoret i Sør-Trøndelag får bevilget
kr. 100 000,- til sitt testprosjekt.