Hvis du er på jakt etter nøyaktige høydeposisjoner eller arbeider med høydesystemer, kan du skrolle nedover til lenkene nederst i artikkelen som viser videre til verktøy, veiledning og posisjonstjenester.

NN1954

Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger.

Høydesystemet vi har hatt i Norge de siste 60 årene, heter NN1954. Det står for «normal null av 1954». Dette er et 60 år gammelt system som inneholder betydelige mangler og svakheter. Enkelte steder er høydeangivelsene mer enn 30 centimeter for lave. Det er en konsekvens av at NN1954 ikke er blitt korrigert for landhevingen de siste 60 årene.

Dessuten hever Norge seg fremdeles etter istiden, enkelte steder opptil 5 millimeter i året. Endringene varierer i ulike deler av landet.

NN2000 erstatter NN1954

Derfor trenger Norge et nytt høydesystem. Det har fått navnet NN2000. Alle målinger som benyttes til å realisere systemet, er korrigert til år 2000. Det betyr at all landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell). Vi innfører et høydesystem som vil vare i mange år, uten behov for endringer.

NN2000 muliggjør også bedre utnyttelse av satellittbasert måleteknologi (GPS/GNSS). Referansen må til enhver tid være bedre enn oppmålingsteknologien.

Utgangshøyden er hentet fra fundamentalpunktet Normaal Amsterdams Peil. Dette fundamentalpunktet er også benyttet i det nye europeiske vertikale datumet EVRF2007.

Fastmerker som utgjør referanserammen i NN2000, vil få nye høydeverdier. Eksisterende geografisk informasjon som er høydebestemt i NN1954, eksempelvis byggehøyder, veghøyder og høyder på VA-anlegg, vil bli overført til det nye høydesystemet.

Status innføring av NN2000

Innføringen av NN2000 startet i 2011 og er snart innført i alle kommunene i landet. Pr mars 2018 gjenstår noen kommuner i Nordland og Møre.

Gå til FKB Metadatakatalogen og se hvilke kommuner som gjenstår

Kartet nedenfor viser hvor store endringer det ligger an til å bli i forskjellige deler av landet når man går over fra NN1954 til NN2000. Klikk på kartet for en større versjon.

Norgeskart som viser hvordan høydene endres i forskjellige deler av landet ved overgang fra høydesystemet NN1954 til NN2000.