KapittelInnholdDato
Kapittel 1 Innledning (pdf ) 2013-06-27
Kapittel 2 Organisering av geodatasamarbeidet (pdf) 2011-12-20
Kapittel 3 Geodataplanlegging ( pdf)
Oversikt over geodataplaner-nederst i artikkelen
2011-07-07
Kapittel 4 Referanseregister Georef (pdf)
Georef SOSI-spesifikasjon 4.0 (pdf)
Georef SOSI-Spesifikasjon 4.1 (pdf)
 
Kapittel 5 Geodatakontroll (pdf) 1997-12-19
Kapittel 6 Kostnadsdelingsnormen ( pdf)
Spesifikasjon laserdata til skogbruksformål (pdf)
Vedlegg 1: metoder og behov for grunnlagsdata (pdf)
2014-09-12
2011-03-01
Kapittel 7 Rettigheter (pdf) 2011-04-08
Kapittel 9 Eksempel på avtale-etablering (pdf)
Eksempel på avtale-etablering (doc)

Eksempel på sluttrapport(pdf)
Eksempel på sluttrapport (doc)
2011-03-10
Kapittel 10 Retningslinjer for forvaltning av FKB-data (pdf)
FKB-FDV objekttyper(xlsx)-versjon 2-2010-11-02
2011-04-27
Kapittel 11 Avtalemal forvaltning (pdf)
Avtalemal forvaltning (doc)
 2013
Kapittel 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto (pdf)
Forslag til samarbeidsavtale med orienteringsklubber (doc)
Forslag til Geovekstavtale med orienteringsklubber (doc)
2014-07-01