Geovekst

Last ned logo (jpg)

Last ned logo-doc)

Geovekst-logoen består av både figur og tekst og skal derfor aldri skilles.
Geovekst-logoen alene skal kun brukes på materiell og produkter utarbeidet/utgitt av Geovekst-sekretariatet eller den enkelte part på vegne av fellesskapet.

Logoen skal ikke brukes på avtaler med firmaer om kjøp av tjenester. Avtalene inngås av en enkelt part, normalt Kartverket eller kommunen, på vegne av de andre partene. Oppdragstaker skal kun forholde seg til oppdragsgiver, som formelt ikke er Geovekst, men den parten som har inngått avtalen.

Bruk av Geovekst-logo sammen med andre parters etat- og firmalogo er tillatt. Følgende hovedprinsipper bør følges:

  • Geovekst-logoen skal kun brukes i forbindelse med Geovekst.
  • Ved bruk av Geovekst-logoen sammen med egen etat/firmalogo bør begge være i samme størrelse.

Lysark

Geovekst-lysark brukes der foredragsholder representerer Geovekst samlet og ikke den enkelte part alene.
Lysbildemalen skal brukes i original utgave, og det skal ikke gjøres egne tilpasninger.

Last ned lysark (ppt)