Faggruppens viktigste oppgaver:

 • Vurdere behovet for satellittdata til landanvendelser inklusive kystområdene
 • Vurdere behovet for infrastruktur, sentrale databaser og fellesløsninger
 • Iverksette tiltak for å få bedre nytte av satellittdata
 • Jobbe for en flerbruksmodell der hele forvaltningen skal ha fri tilgang til datamaterialet
 • Vurdere og anbefale kriterier for nasjonale datasett som forvaltningen skal bruke, i forhold til geometrisk, radiometrisk og spektral oppløsning, tidsserier, dekningsgrad, satellittyper mm.
 • Bidra til å avklare hva som er strategisk viktig for Norge og komme med innspill i forhold til Copernicus.

Medlemmer

Dette er medlemmene i gruppen:

 • Arnt Kristian Gjertsen, NIBIO
 • Hanne Gro Wallin, NIBIO
 • Kirsten Elisabeth Holz, SSB
 • John Dehls, NGU
 • Nils Kristian Orthe, NVE
 • Karsten Müller, NVE
 • Guro Dahle Strøm, Norsk romsenter
 • Vigdis Lonar Barth, Norsk romsenter
 • Ragnvald Larsen, Miljødirektoratet
 • Ellen Arneberg, Miljødirektoratet
 • Kristian Løseth, Riksantikvaren
 • Ola-Mattis Drageset, Statens vegvesen
 • Kåre Kyrkjeeide, Kartverket
 • Line Langkaas, Kartverket
 • Jon Arne Trollvik, Kartverket (kontaktperson)

Alle vedleggene under er i pdf-format.