Arrangør er Kartverket gjennom de lokale fylkeskartkontorene. Kurskostnader dekkes gjennom forvaltning-, drift og vedlikeholdsavtalene (FDV). Alle kommunene fikk tilbud om kurs i 2016.

Formål

Overordnet formål med kurset:

 • kompetanseheving på nødvendig kommunal ajourføring ved bygningsrelaterte hendelser
 • at registrering av bygningsinformasjon i matrikkelen ses i sammenheng med nødvendig registrering i kartbasene FKB-Tiltak og FKB-Bygning

Det er ønskelig at både fagområdene matrikkel og FKB er representert på kursene.

Kursopplegg

Dag 1
Kartverket står for dag 1 av kurset. Innholdet vil være todelt :

  1.  Gjennomgang av prinsippene i forvaltningsopplegget for ajourføring av Bygningsinformasjon

   -  For FKB-ansvarlige : Ajourføring av bygningsinformasjon i matrikkel                     

   -  For matrikkel-ansvarlige : Ajourføring av bygningsinformasjon i FKB

  2. Gjennomgang av nytt veiledningsmateriell for ajourføring av bygningsinformasjon, med øvingsoppgaver hvor deltakerne gjør seg kjent med bruk av sjekklister for viktige hendelser.

Les mer om nytt veiledningsmateriell her

Dag 2
Kursholder fra Norkart eller Norconsult har ansvar for dag 2, som vil være rent verktøyspesifikk. Deltakerne vil løse kursoppgaver i korrekt føring av bygningsinformasjon i Matrikkel og FKB, ved bruk av GISLINE- eller ISY Winmap-programvare.

Planlagte kurs

Ta kontakt med ditt lokale fylkeskartkontor hvis du ønsker nytt kurs, eller har spørsmål.