Kartverket - ved fylkeskartkontorene - har ansvar for å veilede kommunene i ajourføring av  FKB vegtema (FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg). Dette er en pålagt oppgave for kommunene som inngår i forvaltningsavtalen (FDV-avtalen).

På denne nettsiden har vi samlet  veiledningsmateriell som kommunene trenger for å utføre denne oppgaven:

  1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver
  2. Generell veileder for kommunal ajourføring
  3. FKB - produktspesifikasjoner
  4. Verktøyspesifikke veiledere (for FKB-Vegnett 4.03) 

1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Endret vegtrasé på en kommunal veg er et eksempel på en hendelse som er en viktig kommunal ajourholdsoppgave. Registrering av denne hendelsen til riktig datasett kan da kalles et minimumskrav for det kommunale ajourholdet, disse må kommunen ajourholde. Andre eksempler på hendelser som er minimumskrav er om samme veg omklassifiseres til å være en privat veg, eller at vegen har fått nytt gatenavn.

I generell veileder for FKB Vegtema (pdf) er det i følgende kapitler beskrevet de viktigste minimumskrav ved kommunalt ajourhold ved hvert datasett:

  • Kapittel 2.4:  FKB Vegnett
  • Kapittel 3.4:  FKB Veg
  • Kapittel 2.8:  FKB TraktorvegSti

Under finnes en oversikt over viktige hendelser for FKB Vegnett, FKB-Veg og FKB-TraktorvegSti med tilhørende sjekkliste og instruksjonsvideo. Videoene viser minimumskrav for ajourføring.

Vegtrasé kjørbar med personbil (ny eller endret trasé, egenskapsendringer)

SjekklisteDatasettOppgave/video
Sjekkliste (pdf) FKB-Vegnett   Geometriutskiftning (video)
Ny senterlinje (video)
Adressering 1 (video)
Adressering 2-Områdeadressering og søkeradius (video)
FKB-Vegnett/
FKB-TraktorvegSti
Kjørbar veg/ikke kjørbar veg 1 (video)
FKB-Vegnett/
FKB-TraktorvegSti
Kjørbar veg/ikke kjørbar veg 2-Skogsbilveger (video)
FKB-Veg  Ny vegflate (video)
Ny vegflate-avansert (video)

 Gang- og sykkelveg (ny eller endret trasé, egenskapsendringer)

SjekklisteDatasettOppgave/video
Sjekkliste (pdf) FKB-Vegnett/FKB-Veg   Gangsykkelveg (video)

Vegsperring (ny eller endret plassering, egenskapsendring av vegsperringtype)

SjekklisteDatasettOppgave/video
Sjekkliste (pdf) FKB-Vegnett    Vegsperring (video)

Vegtrasé ikke kjørbar med personbil (ny eller endret trasé, egenskapsendringer)

SjekklisteDatasettOppgave/video
Sjekkliste (pdf) FKB-Vegnett/
FKB -TraktorvegSti
Kjørbar veg/ikke kjørbar veg 1(video)
FKB-Vegnett/
FKB-TraktorvegSti
Kjørbar veg/ikke kjørbar veg 2-Skogsbilveger (video)

Instruksjonsvideoer

Se her for oversikt over alle instruksjonsvideoene for kommunal ajourføring.

2. Generell veileder

Kartverket har utviklet en veileder for kommunal ajourføring av FKB vegtema (FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg). Som påbygning til denne finnes verktøyspesifikke veiledere for ajourføring av FKB Vegnett for verktøyene GISLINE, WinMap og Fysak.

Generell veileder er en overbygning til de tre produktspesifikasjonene som finnes for datasettene. Som overbygning har den to konkrete formål :

  • Vise hvordan de tre samferdselsdatasettene er relatert til hverandre
  • Kontinuerlig ajourhold av samferdsels-datasettene i kommunene, og hva som er viktigste ajourholdsoppgaver for kommunen.

Last ned generell veileder (pdf)

3. FKB-produktspesifikasjoner

Det er utarbeidet produktspesifikasjoner som kan lastes ned her:

4. Verktøyspesifikke veiledere for FKB-Vegnett 4.03

I tillegg er det utviklet verktøyspesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder. Disse finnes kun for FKB-Vegnett for følgende programvarer:

GISLINE

Verktøyspesifikk veileder for GISLINE (pålogging via Norkarts kundesenter)

ISY WinMap

Verktøyspesifikk veileder for WinMap (pålogging via Norconsults kundesenter)

Fysak

Verktøyspesifikk veileder for Fysak (pdf)
Hjelpefiler Fysak (zip)