Kommunene har myndighetsoppgaver og driver saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dette forplikter også til å oppdatere matrikkelen og eget saksregister.

Gjennom forvaltningsavtalene (FDV-avtalene) forplikter kommunene seg i tillegg til å ajourholde datasettene FKB-Tiltak og FKB-Bygning med informasjon som kommer inn gjennom saksbehandlingen. Kartverket skal veilede kommunene i dette arbeidet.

Her er veiledningsmateriell for kommunene i deres kontinuerlige ajourhold av bygningsinformasjon. Veiledningen er delt i 4 punkter:

  1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver
  2. Generell veileder for kommunal ajourføring
  3. FKB - produktspesifikasjoner og føringsinstruks
  4. Verktøyspesifikke veiledere

Veiledning for lokal matrikkelmyndighet

Overgang til FKB 4.6

Innføring av FKB 4.6 er nå gjennomført for de alle fleste kommuner. Sjekklistene og veilederen for ajourføring av bygningsinformasjon er oppdatert til FKB 4.6-versjon og matrikkelens føringsinstruks versjon 3.11.  Videoer er fremdeles på FKB versjon 4.02.

1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Vi har delt inn de viktigste oppgavene ved kontinuerlig ajourhold i fem hendelser som beskrives i tabellen under. Det er laget sjekklister og videoer for hver hendelse som skal veilede kommunen gjennom saksgang og føringen i henholdsvis Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning. Sjekklistene beskriver minimumskravene til vedlikehold.

Sjekklister og instruksjonsvideoer for viktige hendelser
Hendelser Sjekklister Datasett Oppgaver/Video
Ny bygning Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
1 Ny søknadspliktig bygning (RA, IG) - video 1
2Ny søknadspliktig bygning (TB,MB,FA) - video 2
Bygningsendring Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
 
 
Riving av bygning/Bygning brent Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
3Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR,BR)
Bygg unntatt søknadsplikt Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Bygning Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt
Tilbygg unntatt fra søknadsplikt
Feilregistrering/retting av bygg Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Bygning  
 

1 RA-Rammebetingelse, IG-Igangsettingstillatelse

2 TB-Tatt i bruk, MB-Midlertidig brukstillatelse, FA-ferdigattest 

3 GR-Godkjent for riving, BR-revet/brent

Se her for oversikt over alle instruksjonsvideoene for kommunal ajourføring.

2. Generell veileder

Kartverket har i tillegg utviklet en generell veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon. I veilederen beskrives prinsippene for kontinuerlig ajourhold. Veilederen gir eksempler på føring av hendelsene som omtales i sjekklistene. Den fungerer som en overbygning til produktspesifikasjonene for FBK-Tiltak og FKB-Bygning, samt matrikkelens føringsinstruks og viser sammenhengene mellom disse.

Generell veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon (pdf)

3. Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB og føringsinstruks for matrikkelen finner dere her:

4. Verktøyspesifikke veiledere for ajourføring av bygningsinformasjon

Det er utviklet verktøyspesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder.

GISLINE

Veileder for GISLINE-verktøy (pålogging via Norkarts kundesenter)

ISY WinMap

 

Veileder for WinMap-verktøy

Kartverkets matrikkelklient

 

For de som benytter denne viser vi til:

Alle verktøy

Bruk SOSI-kontroll før leveranse. SOSI-Kontroll / SOSI-vis er gratis programmer fra Kartverket for å kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer.

Brukerveiledning for SOSI-vis og SOSI-kontroll før leveranse (pdf)

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du finner feil  i veiledere og videoer, eller har andre spørsmål (Veiviser).