Dette fordeler seg på ett gjenstående prosjekt som ikke ble fotografert i 2017 (1 800 km²) og to nye prosjekter i 2018 (47.073 km²). De to nye prosjektene dekker områder i Finnmark og Møre og Romsdal.

Her er områdene som fotograferes i 2018:

 

Se hva som er fotografert i 2018 kartløsning.

De avtalte leveringsfristene for de tre ulike leveransene er som følger:

  • Flybilder innen 15. november 2018
  • AT og DFA- prosjektfiler leveres tidligst mulig og senest innen 10. desember 2018.
  • Ortofoto for prosjektene leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2019.

Kartverkets gjennomfører mottakskontroll av leveransene fortløpende. Vi legge bildene inn i www.norgeibilder.no så raskt som mulig. Vi antar at alle ortofoto-prosjektene vil være inne i løpet av mars 2019.