Dette fordeler seg på ett gjenstående prosjekt som ikke ble fotografert i 2018 (5 000 km²) og fire nye prosjekter i 2019 (61.500 km²). De fire nye prosjektene dekker Rogaland, Hardangervidda, Saltfjellet og Sør-Varanger.

Her er områdene som fotograferes i 2019:

 Plan for omløpsfotografering 2019

Se hva som er fotografert i 2018 kartløsning.

De avtalte leveringsfristene for de tre ulike leveransene er som følger:

  • Flybilder innen 15. november 2019
  • Orienteringdata (Aerotriangulering) leveres tidligst mulig og senest innen 10. desember 2019.
  • Ortofoto for prosjektene leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2020.

Kartverkets gjennomfører mottakskontroll av leveransene fortløpende. Vi legge bildene inn i www.norgeibilder.no så raskt som mulig. Vi antar at alle ortofoto-prosjektene vil være inne i løpet av mars 2020.