Hopp til innhold

Verktøy for planarbeid

Få hjelp i planarbeidet - mellom anna til å oppnå rett teknisk kvalitet på kartgrunnlag, arealplanar og planregister.

Lenker til lover, forskrifter, rundskriv, rettleiingar og nettsider som kan vere til nytte i arbeidet med arealplanar og planregister.

Les mer

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner kan endres. Hvor stor endringen er, avgjør hvordan den skal håndteres i planregisteret.

Les mer

Dispensasjoner fra endelig vedtatte arealplaner skal føres inn i planregisteret, og noen skal georefereres.

Les mer

Alle arealplaner skal gis en nasjonal arealplan-ID, som er et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn.

Les mer

Når en arealplan er ferdig, bør filen kvalitetssjekkes. Da er det lurt å starte med programmet SOSI-vis som visualiserer SOSI-filer, og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll.

Les mer

Programmet SOSI-vis har filer for visning og presentasjon av arealplaner.

Les mer

Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Utbygging av kraftlinjer og luftspenn krever derfor at tiltak vurderes og utredes i form av sikringssoner.

Les mer

Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon.

Les mer

Her finn du ferdig symbolfil og teikneregelfil for reguleringsplanar som enkelt kan importerast i ArcGis.

Les mer