Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Veiledning for føring av rettighet til og hytter i reindriften i matrikkelen

Det er over tid etablert mange og ulike rettighetsforhold på Statskogs og Finnmarkseiendommens (FeFos) grunn på lovlig måte, men som ikke er registrert på en fullstendig måte i offentlige registre. I denne første versjonen av veilederen kan du lese om hvordan etterregistrering og registrering av nye skal gjøres.