Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Eiendomstjenester

Eiendomstjenester gir mindre aktører mulighet til å tinglyse dokumenter elektronisk. 

Eiendomstjenester

Logg inn

Innlogging for registrerte brukere via ID-porten. Krever personlig elektronisk ID.

Eiendomstjenester er en samling tjenester for elektronisk tinglysing. Tinglysing blir enklere, og skjema som oppfyller kravene får umiddelbar prioritet i grunnboken.

Tjenesten er tilgjengelig for virksomheter, og med et begrenset sett med dokumenter som kan tinglyses.

Følgende dokumenttyper kan tinglyses i løsningen:

  • Panterett
  • Sikringspant
  • Eierskifte av eiendomsrett i fast eiendom
  • Eierskifte av borettslagsandel
  • Eierskifte av festerett i fast eiendom
  • Sletting
  • Urådighet

Elektronisk signering

Signeringen av selve dokumentet som skal tinglyses (som gjøres av hjemmelshavere, rettighetshavere og lignende), må gjøres med avansert elektronisk signatur. Det betyr at det per nå må benyttes enten BankID eller Buypass ved signering av dokument til tinglysing. Du kan lese mer om eSignering hos Digitaliseringsdirektoratet. Dette er programvare fra Digitaliseringsdirektoratet, og er gratis for dere brukere. Her kan det være fornuftig å sjekke at kunde/klient som skal signere har oppdaterte opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret, slik at korrekt epost og mobilnummer gjenfinnes av programvaren når dokument sendes ut for signering av rettighetshaver(e).

Kostnader

Tilgang til tjenesten er kostnadsfritt. Det beregnes tinglysingsgebyr for hvert tinglyste dokument, etter satsene for elektronisk tinglysing. I tillegg beregnes dokumentavgift ved overføring av fast eiendom.

Se gebyroversikten.

Tilgang til løsningen

Det er virksomheten som blir regnet som innsender av saker til tinglysing. Virksomheter som ønsker tilgang til tjenesten må registreres på forhånd. Innlogging i løsningen krever imidlertid personlig innlogging via ID-porten. Virksomheten må derfor melde inn hvilke personer som skal kunne sende inn dokumenter på deres vegne. Per nå kan ikke en og samme person være autorisert til å sende inn for flere ulike virksomheter.

Hvordan bli registrert som bruker?

  1. Les gjennom informasjonen om vilkår, ansvar og lagring av opplysninger. I senere signeringsmelding må det bekreftes at vilkårene er lest og godtatt.

  2. Fyll ut innmeldingsskjema for tilgang til eiendomstjenester.

Endringer av brukere

Legge til brukere

Dersom du ønsker å legge til brukere for allerede registrert virksomhet må du fylle ut ny innmelding.

Fjerne brukere

Melding om at en person ikke lenger skal være autorisert til å sende inn på vegne av foretaket kan sendes til e-post eiendomstjenester@kartverket.no. I meldingen er det viktig at foretaket det gjelder identifiseres med organisasjonsnummer, og at navn og fødselsdato på personen som skal fjernes oppgis. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00.

Share