Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kommunen som adressemyndighet

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Veiledning

Adresser i kommunen

Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt.

Adresseveileder

Kommunen er offisiell adressemyndighet, og veilederen er derfor vesentlig for de som fører matrikkelen.

Gebyr og adressering

Kommunen skal ikke kreve gebyr for fastsetting av adresse. Dette følger av matrikkelforskriftens § 16

Lokale adresseforskrifter

Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentrale forskrifter.

Share