Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Bestill posisjonstjenester

Bestill posisjonstjenester fra Kartverket ved å fylle ut bestillingskjemaet under eller ta kontakt med en av våre forhandlere.

 

Abonnement kan også opprettes via vår kundeportal (eksisterende kunder).

Ønsker du tilgang til kundeportalen, send e-post til vårt kundesenter. I kundeportalen kan du administrere dine abonnement (få oversikt, endre brukernavn/passord, si opp og registere nye).

Ønsker du mer informasjon om våre posisjonstjenester før du bestiller, så finner du veiledninger her:

CPOS DPOS ETPOS

Avtalevilkår for posisjonstjenester må leses gjennom før bestilling. I skjemaet må det krysses av for at avtalevilkårene godtas.

Se også prisliste for posisjonstjenester fra Kartverket.

Bestillingsskjema

Jeg har lest og godtar avtalevilkårene (se vilkår over)
Jeg er medlem av Norge Digitalt
Jeg ønsker gratis test av CPOS i 1 måned (gjelder kun nye kunder)

Viktig! Abonnementet går automatisk over til betalende hvis vi ikke får beskjed innen utløp av testperiode.

KONTAKTINFORMASJON FIRMA

ABONNEMENTSOPPLYSNINGER

Les Kartverkets brukerveiledning for posisjonstjenester

Få en oversikt over oppsett av utstyr og spesielle forhold som gjelder ved måling med CPOS og DPOS i denne brukerveiledningen for Kartverkets posisjonstjenester. 

Nyttig

Guide to CPOS

CPOS is a positioning service that allows you to accurately calculate your position down to the nearest centimetre. The service enables you to map, record and retrieve everything - to the nearest centimetre.

Få veiledning om DPOS

DPOS er en posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med desimeters nøyaktighet. Tjenesten er godt egnet til utstikking, innmåling og gjenfinning - på desimeteren.

Få veiledning om ETPOS

Med abonnemenetstjenesten ETPOS og dine egne GNSS-målinger kan du etterberegne og oppnå en nøyaktighet på centimeters nivå - eller bedre. 

Share