Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, eksempelvis matrikkel og grunnbok. De er to fagsystem som utfyller hverandre og utveksler data kontinuerlig. Datainnholdet i matrikkel og grunnbok har oppstått over tid, og bakgrunn for feil og mangler i systemene har ulike årsaker.

Hvorfor rette?

Fylkeskartkontorene har sendt ut feillister til alle de 311 kommunene som er involvert i den ene, eller begge reformene. Det er ulike typer lister, noen dekker ulikheter mellom matrikkel og grunnbok, andre er feil i matrikkel som stopper kommuneendringsprogrammet Marty. Det som derimot er felles for avvikene, er at de må rettes hos alle kommunene som får nytt kommunenummer i forbindelse med kommune- og regionreformene. For å sikre at matrikkelføring og tinglysing skal fungere i kommuner som får nytt kommunenummer etter 1. januar 2020, er det svært viktig at dette arbeidet prioriteres denne vinteren. Absolutt siste frist for rettearbeidet er 30. september 2019.

Kartverket bistår

Retting av feillistene er et samarbeid mellom kommunene som lokal matrikkelmyndighet og Kartverket som sentral matrikkel- og tinglysingsmyndighet. Vi har dedikerte tinglysingsmedarbeidere som bistår kommunene i arbeidet med ulikheter mellom matrikkel og grunnbok. Hvis matrikkelfaglige spørsmål, ta kontakt med fylkeskartkontoret eller Kartverkets matrikkelhjelp.

Sett inn støtet nå

I mange av landets kommuner er det de samme ressursene som skal rette avvikene, som også er ute og måler i marka. Dette er derfor siste vinteren med mulighet for å komme i mål med rettearbeidet før snøen forsvinner. Kartverket vil jobbe tett sammen med kommunene, slik at vi sammen lykkes. Dette arbeidet er helt avgjørende for en vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok, både for kommunene og Kartverket.