Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Teknologiforum 2020

Velkommen til årets teknologiforum som i år blir et digitalt arrangement.

09:00 - 15:00
Digitalt

Foreløpig agenda handler blant annet om:

  • Nytt grensesnitt for FKB-data
  • Global referanseramme
  • Nytt planregister
  • E-byggesak
  • Matrikkelintegrasjon

Mer informasjon og fullstendig program kommer senere.

Du kan melde deg på allerede nå:

Meld deg på

Share