Et nytt standardiseringsprosjekt er godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk. Prosjektet omtales gjerne som BIM for veg, men omfanget av den SOSI standardiserte produktspesifikasjonen som skal utarbeides er faktisk litt mer enn det. Innholdet omhandler dataleveranser for vegprosjekter, spesielt for fasene prosjektering, som bygget, leveranse til FKB og leveranse til NVDB.

Oppstartsmøte er allerede 13. september i Oslo. Ønsker du å bidra i prosjektet? Meld deg på ved å sende en melding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no.

Selve forslaget til prosjektet finner du her (pdf).