Skip to content

Tinglyse rettighet

I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett ol.

En servitutt eller rettighet i fast eiendom, som for eksempel en veirett, forkjøpsrett, borett, leierett eller rett til parkering kan tinglyses. Du kan sende inn en avtale eller bruke vårt skjema.

Read more

Når du skal tinglyse en festerett, må du fylle ut skjemaet festekontrakt. Noen festetomter må måles opp og gis et eget matrikkelnummer før festekontrakten kan sendes til tinglysing.

Read more

Du kan tinglyse et pantedokument, vike prioritet, bytte bank eller slette et pantedokument fra grunnboken. Utleggsforretninger blir tinglyst uten eierens samtykke.

Read more

Et privat beslagsforbud kan tinglyses dersom det er bestemt av en gavegiver eller i et testament. Sletting av tinglyst beslagsforbud kan gjøres etter vedtak fra Stiftelsestilsynet.

Read more

Ved tinglysing av avtale om leie eller kjøp av fallrett er det viktig å sende inn dokumentasjon som viser at konsesjonsforholdene er i orden, samt nødvendige tillatelser fra kommunen.

Read more

Høyspente kraftledninger kan tinglyses i kraftledningsregisteret. Du kan bestille utskrift fra registeret hvis du er interessert i eierforhold og pant knyttet til en bestemt kraftlinje.

Read more

Når du skal tinglyse eit eigarskifte, ein festekontrakt eller ein annan avtale om langvarig bruksrett, må du kontakte kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”.

Read more

Har du fått en rettskraftig dom fra forliksrådet, tingretten eller en annen rettsinstans, kan du tinglyse resultatet i grunnboken, såfremt saken handler om rettigheter eller eierskap til en eiendom.

Read more