Skip to content

Rundskriv for Tinglysingen

Detaljert innholdsfortegnelse

1 SAKSBEHANDLING
1.1 Hvilke dokumenter sendes i retur
1.2 Retting av feil
1.3 Innsyn
1.4 Sakskostnader
   
2 BETALING
2.1 Tinglysingsgebyr
2.2 Dokumentavgift
2.3 Bestillinger
   
3 SIGNATUR
3.1 Identifisering av rettighetshaver
3.2 Dokumentasjon for signaturrett
3.3 Signatur på vegne av offentlige myndigheter
3.4 Signatur på vegne av private foretak
3.5 Krav til underskrift
3.6 Vergemål
3.7 Bevitnelse
   
4 FULLMAKT
4.1 Original fullmakt eller kopi
4.2 Opplysninger på fullmakten
4.3 Fullmakter fra offentlige myndigheter
4.4 Fullmakter fra private foretak
4.5 Enkeltspørsmål om bruk av fullmakt
   
5 SKJØTE
5.1  Utfylling av skjøte
5.2 Vedlegg til skjøte
5.3 Tvangssalgsskjøte
   
6 ARV OG SKIFTE 
6.1 Privat skifte
6.2 Offentlig skifte
6.3 Uskifte
6.4 Intet eller minimalt til skifte – skifteloven § 80 
6.5 Vilkår i testament
6.6 Overdragelse fra arvingene
6.7 Skifte ved testamentsfullbyrder
   
7 PANT
7.1 Parter og panteobjekt
7.2 Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall
7.3 Utleggsforretninger
7.4 Prioritetsavklaringer
7.5 Pantedokumenter
   
8 HEFTELSER
8.1 Enkeltspørsmål om ulike heftelser
8.2 Urådigheter
8.3 Servitutter
   
9 SLETTING
9.1  Sletting etter begjæring
9.2 Sletting ex officio
9.3 Sletting av særeiebestemmelse
   
10 RETTSAVGJØRELSER
10.1  Fastsettelsesdom eller fullbyrdelsesdom
10.2 Jordskifte
10.3 Beslutning om tvangssalg
10.4 Mortifikasjonsdom
10.5 Ekspropriasjon
   
11 TOMTEFESTE
11.1 Tinglyse festerett
11.2 Innløse festerett
11.3 Prioritetsspørsmål ved tomtefeste
11.4 Tinglyse servitutter i festet eiendom
   
12 EIERSEKSJONER
12.1 Seksjonering
12.2 Reseksjonering
12.3 Særskilte rettigheter i seksjonert eiendom
12.4 Deling og sammenslåing av seksjonert eiendom
12.5 Hjemmelsforhold i seksjonert eiendom
   
13 SAMEIE
13.1 Jordsameie
13.2 Realsameie
13.3 Oppløsning av sameie
   
14 MATRIKKELDOKUMENTER
14.1 Målebrev/Melding til tinglysing
14.2 Grensejustering
14.3 Sammenslåing
14.4 Matrikuleringsplikt
14.5 Arealoverføring 
14.6 Festegrunn
   
15 KONSESJON
15.1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
15.2 Vedtak om konsesjon

 

To top