Skip to content

Hvordan kan jeg tinglyse et makeskifte?

Makeskifte er et begrep som brukes ved bytte av fast eiendom. For å tinglyse et makeskifte må det fylles ut et skjøte for hver av eiendommene. Det påløper et tinglysingsgebyr for hvert av dokumentene, og dokumentavgift for begge eiendommene etter vanlige regler.

Read more