Før man går i gang med å laste ned Kartverkets datasett på Geonorge, bør du merke deg at det krever en del GIS- og IT-kompetanse å utnytte mange av datasettene fullt ut. Les mer i vår veilednings-artikkel om Kartverkets gratisdata om hvorfor det er slik. Der finner du også link til gratis kartdata på nett, mobil og for utskrift.

Det følgende er en liten innføring i en del av begreps-, program- og filformat-verdenen vår. Har du ytterligere spørsmål eller tilbakemeldinger, så ta kontakt (se kontaktinfo helt nederst på siden).

Rasterdata og vektordata

Geografiske data leveres som enten vektordata eller rasterdata. Vektordata viser geografien som punkter, linjer og flater, og inneholder ikke noen symbolisering. Brukeren må selv lage symbolisering som bestemmer hvordan dataene skal tegnes opp, og kan på denne måten tilpasse kartografien nøyaktig slik man vil selv.

Vektordata kan også brukes til å lage geografiske analyser, som for eksempel finne alle bygninger som ligger nærmere enn 100 meter fra strandlinja.

Rasterdata deler geografien inn i et rutenett, der hver enkelt rute blir tildelt en verdi. Dette kan være en bildefil, der hver rute representerer en piksel med en fargeverdi, eller det kan være en terrengmodell, der landet deles inn i ruter og hver rute har en høydeverdi.

Programvare for kartdata

Det kan brukes en rekke ulike programvare for å ta i bruk Kartverkets kartdata, fra kostbare GIS-systemer til fri programvare som kan brukes av alle. Se Wikipedias liste over programvare som kan brukes. Noen eksempler:

  • QGIS: Kanskje den fritt tilgjengelige programvaren som er mest utbredt og har de fleste mulighetene.
  • SOSI-vis: Et gratis program fra Kartverket som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder.
  • GeoViewer: Lizardtech har et gratis program for visning av rasterdata på MrSID-format. GeoViewer finnes også som app for Android og iOS slik at man kan bruke kart på MrSID-format på håndholdte enheter (les mer om dette i avsnittet "MrSid" lenger nede i denne artikkelen).

Vektorformater

SOSI

SOSI er det offisielle norske standardformatet for utveksling av digitale kartdata. Se ene egen veilednings-artikkel om hvordan du jobber med SOSI.

Filbasert geodatabase

ESRI filgeodatabase er laget for ArcGIS-plattformen, men formatet er også støttet av annen programvare som eksempelvis QGIS. Formatet er binært og derfor raskt å jobbe med, og det kan håndtere store datamengder. Kartverket leverer komplette, landsdekkende databaser på dette formatet, og de er egnet både for profesjonelle brukere og for andre med en viss IT- og GIS-kompetanse som vil bruke fri programvare til å prøve seg på litt mer avansert GIS-bruk.

PostGIS

PostGIS er utvidelse (extension) for databasesystemet PostgreSQL. Både PostGIS og og PostgreSQL er fri programvare som fritt kan lastes ned og installeres av alle, men krever en del kompetanse og er best egnet for profesjonelle. PostgreSQL og PostGIS kan lastes ned flere steder på nettet og installeres hver seg, men det finnes også pakkeløsninger som installerer dem samlet.

Se egen brukerveiledning for nedlasting av norgeskart-datasettet N50 Kartdata som komplett database klar til bruk.

Rasterformater

TIFF

TIFF er et åpent rasterformat som støttes av de fleste illustrasjons- og bildebehandlingsprogrammer og som dermed er lett tilgjengelig for folk flest. Kartverket leverer ferdige kart som TIFF-filer. Hver kartfil på TIFF-format leveres også med en TFW-fil som stedfester kartbildet slik at det kan brukes i kartprogrammer sammen med andre kartdata.

MrSID

MrSID er et format som komprimerer og organiserer rasterfiler. Formatet støttes av en rekke programvarer, blant annet IrfanView og QGIS.

Det finnes også en app for Android og iOS som heter GeoViewer. Den gjør det mulig å bruke filene på smarttelefon og nettbrett. Les hvordan du enkelt får hele Norge rett i lomma.