Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Oppdaget flyvrak utenfor Svalbard

Kartverket oppdaget et flyvrak på havbunnen utenfor Svalbard under et sjømålingsoppdrag i fjor, som trolig stammer fra 2. verdenskrig. Funnet er først nå offentlig kjent.

– Meg bekjent er det første gang det er oppdaget et ukjent flyvrak på sjømålingsoppdrag i mine 10 år i Kartverket. Slik funn på havbunnen er alltid spennende, og viser at det generelt er mange uoppdagede grunner som gjør at behovet for sjømåling er konstant, sier direktør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

En del av tysk militæroperasjon

Flyvraket er rundt 14 meter langt og har et vingespenn på 26 meter. Fra terrengmodellen av havbunnen er det identifisert tre motorer, hvorav det ene ligger under vraket.

Kartverket antar flyet er et Blohm und Voss BV-138, som var en del av operasjonen «Wunderland», som var et angrep på den nordlige sjøruten til russisk skipstrafikk. Trafikken gikk fra Vladivostok gjennom Nordøstpassasjen for å sikre russiske styrker våpen og forsyninger.

Terrengmodellbilde som viser flyvrak på havbunnen på Svalbard. Kilde: Kartverket
FLYVRAK: Flykroppen er ca. 14 meter lang. Vingespennet er tydelig knekt, og flyet har tre motorer, hvor den ene ligger under vraket. Foto: Kartverket
Terrengmodellbilde som viser flyvrak på havbunnen på Svalbard. Kilde: Kartverket
FREDET: Flyvraket er et fredet kulturminne og forvaltningsansvaret ligger hos Sysselmesteren på Svalbard. Foto: Kartverket

Automatisk fredning

Kartverket har meldt funnet til både Sysselmesteren på Svalbard og til Riksantikvaren. Kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet på Svalbard. Forvaltningsansvaret for slike kulturminner er det Sysselmesteren som har ansvaret for, også de som befinner seg under vann.

På Svalbard i dag finnes det flere andre flyvrak fra 2. verdenskrig. Disse befinner seg på land blant annet i Adventdalen.

Les nyhet i avisa Nordlys: De skulle bare måle sjødybden da dette dukket opp på skjermen

Kontakt

Share
XPPT