Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nye utgaver av sjøkart i Harstad og Narvik

Hovedseriekart nr. 77 og 142 og havnekart nr. 461 Harstad, er utgitt i nye utgaver. Farvann i Harstad og Narvik er dybdekartlagt på nytt og redigert inni kartet. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Nye utgaver av hovedseriekart nr. 77, nr. 142 og havnekart nr. 461 ble alle utgitt 20. oktober 2021. Kartene trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av kartene fra 09/2020 (kart nr. 77),  2016 (nr. 142) og 2013 (nr. 461) er nå ugyldige.

Sjøkart nr. 77 og 142 er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie
Sjøkart nr. 461 er i målestokk 1:10 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartenes dekningsområder

Hovedseriekart nr. 77 dekker farvannet Tjeldsund - Harstad - Lavangen. Kartet har to vignetter, "Gratangen - Lavangen" og "Ramsundet", i tillegg til spesialen "Sandtorgstraumen" i målestokk 1:20 000.

Hovedseriekart nr. 142 dekker farvannet Narvik - Skjomen - Rombaken.

Havnekart nr. 461 dekker Narvik havn.

Endringer i disse utgavene

Hovedseriekart nr. 77 er oppdatert med ny dybdeinformasjon i området Harstad havn - Stangnes.

Hovedseriekart nr. 142 og havnekart nr. 461 er oppdatert med ny dybdeinformasjon i Narvik havn.

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1992 (kart nr. 77) og i 2004 (kart nr. 142 og 461). Ny utgave 10/2021. POD: 20. oktober 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 19/21.

Kartene har følgende begrensninger:

Kart nr. 77: 
SW hjørne: 68°29’00’’N, 16°05’00’’E, NE hjørne: 68°48’48’’N, 17°16’00’’E

Kart nr. 142:
SW hjørne: 68°11’00’’N, 17°07’00’’E, NE hjørne: 68°33’30’’N, 17°55’00’’E

Kart nr. 461:
SW hjørne: 68°24.00’N, 17°17.20’E, NE hjørne: 68°28.10’N, 17°29.30’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontakt

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det områder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Se havnivå, vannstand og tidevann

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Share