Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nye utgaver av sjøkart i Øst-Finnmark

Hovedseriekart nr. 113, 114 og 116 er utgitt i nye utgaver. Sjøkartene inneholder mange oppdateringer, og tidligere utgaver av kartene er nå ugyldige.

Ny utgave av hovedseriekart nr. 113 "Hamningberg - Vardø", nr. 114 "Ytre Kiberg - Vadsø" og nr. 116 "Sør-Varanger. Bugøynes - Grense Jakobselv", ble utgitt 5. juli 2021.

Kartene trykkes ikke, men plottest på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av kartene fra 2017 (kart nr. 113), 2016 (114) og 2019 (116) er nå ugyldige.

Sjøkartene er alle i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Kartenes dekningsområde

Hovedseriekart nr. 113 dekker farvann utenfor Varangerhalvøya, for strekningen Hamningberg - Vardø - Kiberg - Trollbukta. Kiberg og Vardø er dekket av spesialer i målestokk 1:20 000.

Hovedseriekart nr. 114 dekker farvann utenfor Varangerhalvøya, for strekningen Kiberg - Trollbukta - Komagvær - Ekkerøya - Vadsø. Kiberg og Vadsø er dekket av spesialer i målestokk 1:20 000.

Hovedseriekart nr. 116 dekker farvann i Sør-Varanger, for strekningen Bugøynes - Grense Jakobselv, med fjordene: Neidenfjorden, Jarfjorden og Bøkfjorden - med Kirkenes by. Neidenfjorden og Langfjorden er dekket av vignetter og Kirkenes med en spesial i målestokk 1:20 000.

Endringer i disse utgavene

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Det kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Kvaliteten på dybdedataene vises nå i ZOC-diagram (Zones of Confidence). Dette er et internasjonalt system som deler dybdedata inn i kategorier (CATZOC) basert på målemetode, dekningsgrad og nøyaktighet på posisjon og dybde.

Det har vært en del andre rettelser i kartene. Dette kan være lykteendringer, sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Hovedseriekart nr. 113: Utgitt av Kartverket 2003. Ny utgave 07/2021. POD: 5. juli 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 12/21.

Hovedseriekart nr. 114: Utgitt av Kartverket 2002. Ny utgave 07/2021. POD: 5. juli 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 12/21.

Hovedseriekart nr. 116: Utgitt av Kartverket 2004. Ny utgave 07/2021. POD: 5. juli 2021. Rettet t.o.m. Efs nr 12/21.

Kartene har følgende begrensinger:

Hovedseriekart  nr. 113:
SW hjørne: 70°10’00’’N, 30°32’00’’E
NE hjørne: 70°37’00’’N, 31°28’00’’E

Hovedseriekart nr. 114:
SW hjørne: 69°58’30’’N, 29°42’00’’E
NE hjørne: 70°18’00’’N, 31°02’00’’E

Hovedseriekart 116:
SW hjørne: 69°39’30’’N, 29°34’00’’E
NE hjørne: 69°59’30’’N, 30°51’00’’E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidlegere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norske sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Les mer i artikkel om hovedseriekart.

Kontaktpersoner

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750

Les mer

Datakvalitet i norske sjøkart

Vær obs på kvaliteten på dybdedataene i sjøkartet! Er det omtråder som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med håndlodd før år 1960? Sjekk kilde-/ZOC-diagram som gir info om hvor nøyaktig dybdedataene er i kartet.

Flo, fjære og vannstand

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidvannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidvann og vannstand.

Share