Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Endringer i kurs i matrikkelføring

Saksbehandlere som fører matrikkelen er viktige for å sikre en ensartet praksis i norske kommuner. På bakgrunn av erfaringene med endringene i kurset som ble innført fra og med 2020 og under pandemien, gjør vi nå noen tilpasninger i kurset.

Før 2020 bestod kurset av et forkurs (selvstudium av fem artikler) og en test. Når testen var bestått kunne en melde seg på til to samlinger: en tredagers samling med lovkurs gjennomført som forelesninger og en tredagers samling med føringskurs. Fra og med 2020 ble forkurset fjernet og lovkurset ble erstattet av et e-læringskurs med i underkant av 30 leksjoner som selvstudium, dette var kurs i matrikkelføring del 1. Når del 1 var gjennomført kunne en melde seg opp til del 2 som var føringskurset. Del 2 var opprinnelig en fysisk samling, men den ble under pandemien gjennomført som digital samling. Dette ble tatt godt imot av det store flertallet. Det gjorde at Kartverket kunne opprettholde kurstilbudet under pandemien, og for kommunene var det fint å slippe reise- og overnattingsutgifter. Dette digitale tilbudet ble videreført.

På bakgrunn av erfaringene fra å ha et heldigitalt kurstilbud over noe tid, har vi sett behovet for å gjøre noen endringer. Kursets del 1 blir gjennomført svært raskt av en del kursdeltagere. Det skal erstatte tre dager med forelesninger, og gjennomføringen bør da gjenspeile det. Vi ser at andelen av kursdeltagere med lavere kunnskap om matrikkelen nå deltar på del 2, og flere stryker på den teoretiske delen av eksamen. Vi ser også at det å kunne ta del 1 med en eksamen kan være fint som oppfriskning og som faglig påfyll. For å imøtekomme disse behovene, og for å bidra til økt kunnskap for saksbehandlere som skal føre matrikkelen, innføres det nå eksamen etter del 1. Denne må bestås før kursdeltagere kan melde seg på til del 2. Eksamen etter del 2 vil da kun bli en praktisk oppgave siden den teoretiske delen allerede er gjennomført.

Følg med på nettartiklene våre som beskriver de ulike delene av kurset og eksamenene.

Share