Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Rekordinteresse for adresser

Hele 468 personer var påmeldt til årets adresseseminar. Dette er ny rekord og viser at digitale arrangement gir flere anledning til å delta.

Adresser handler om mer enn du skulle tro. Og for dem som har dette som sitt fagområde er det brennende interessant. 

– Adresser er en viktig nøkkel i offentlige og private registre, i tillegg til et punkt for å finne fram. Adresser brukes i ulike registre som matrikkelen, Folkeregisteret- og Enhetsregistre for å nevne noen, i tillegg til ulike navigasjonsløsninger, sier Inger Margrethe Kristiansen, medlem i arrangementskomiteen og ansatt i Kartverket.

Digitalt oppmøte

I fjor ble Adresseseminaret avholdt digitalt for første gang, etter avlysningen i pandemiåret 2020. Det ble en suksess med 300 påmeldte. Tidligere har seminaret vært avholdt fysisk en rekke steder i Oslo. På det meste var det da 156 deltakere. 

– Dette viser at flere får anledning til å delta når seminaret går digitalt. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det tekniske arrangementet, både fra deltakere og foredragsholdere. Det har gått kjempebra! sier Kristiansen.

Magnus Aardal i Folkeregisteret var en av foredragsholderne som stilte i Hønefoss.

– Jeg oppdager ting jeg ikke visste fra før. Det er fint å lære hvordan andre bruker matrikkelen for eksempel, sier han.

«Shopper» foredrag

Det var fjorårets deltakere som ønsket at Adresseseminaret skulle avholdes digitalt også i år.

– Vi har alltid et evalueringsskjema i etterkant, og tilbakemeldingene viste en klar anbefaling om digital sending. Adresseseminaret er et non-profit arrangement og når det går digitalt slipper deltakerne alle kostnader i forbindelse med reise og opphold, i tillegg kan de shoppe foredrag. Det ser vi at mange gjør, sier hun. 

Over 300 unike brukere fulgte hver av de ulike programpostene i sendingen.

– Ikke mange følger sendingene hele veien fra start til slutt. Mens en del sitter nok flere samlet i et møterom, typisk i en kommune, sier Kristiansen.

Mangfoldig program

–  I all beskjedenhet synes jeg at det var veldig gode og interessante foredrag i år. Det ble kjempebra! Ikke minst var det spennende med Fram web, som snakket om varslingsløsninger og hvordan de kobler opplysninger fra ulike registre i beredskapsøyemed, forteller Kristiansen.

Årets seminar bød også på erfaringer med kommunenes registrering av atkomstpunkt og hvilke forventinger og nytte brukerne vil ha av dette. En stor del av dag to ble i sin helhet viet dette temaet. I tillegg til Kartverket deltok Locus og Entur i denne sekvensen.

På programmet var det også informasjon fra Kartverket og Kommunal- og distriktsdepartementet om kommune- og regionendringene som skjer ved overgangen til 1. januar 2024. Årets seminar inneholdt også interessante foredrag som navnsetting i adressering, bruk av adresse-API, samt bruk av adresser til kartløsninger for beslutningstakere - i tillegg til de faste programpostene.

Adresseseminar-2022-Tore-Abelvik.jpg
ATKOMSTPUNKT: Seksjonssjef Tore Abelvik samferdselsseksjonen i Kartverket snakket om nye typer atkomstpunkt og analysefiler.

De fleste foredragsholderne stilte fra Hønefoss, mens enkelte deltok fra egen lokasjon.

– Det er nok enklere å få på plass foredragsholdere med denne fleksibiliteten, tror Kristiansen. Selv brenner hun for adresser og hadde to hyggelige dager på jobb under seminaret i Hønefoss.

– Adresser blir brukt i mange sammenhenger, de er viktige for liv, helse og eiendom – i det hele tatt for sikkerhet. En eksakt adresse har alt å si når sykebilen skal rykke ut til en hjertepasient. Og da må adressene også være av god kvalitet, avslutter hun. 

Share